Schooladvies

Vanuit onze expertise in het werken met hoogbegaafde-hooggevoelige kinderen geven we advies en ondersteuning aan leerkrachten, teams en scholen.

Bij ondersteuning van een kind in een begeleidingstraject kan het belangrijk zijn om de leerkracht erbij te betrekken. Als de belangrijkste hulpvraag voor het kind op school ligt geven we ook begeleiding in de schoolsituatie. Op deze manier kunnen we makkelijk en snel zaken met de leerkracht bespreken. Bepaalde gedragingen die de leerkracht in de klas ziet kunnen wij binnen de begeleiding met het kind behandelen. Andersom kunnen de dingen die in de begeleiding naar voren komen met de leerkracht besproken worden, zodat er mogelijk aanpassingen in de klas gedaan kunnen worden. Op deze wijze kan het kind zo optimaal mogelijk in de klas functioneren. Wij zoeken hierbij altijd naar werkbare oplossingen.