Scholing

Vanuit Senzai bieden wij scholingstrajecten op maat, voor zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs, aan. Tijdens een eerste kennismaking wordt gekeken naar de (hulp)vraag van school en op welke wijze hier het best aan tegemoet gekomen kan worden. Onze scholing is specifiek gericht op het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen. We geven werkbare tips en adviezen die veelal voor alle kinderen binnen school ingezet kunnen worden. Gezamenlijk wordt een haalbare doelstelling voor één schooljaar gemaakt. We hebben ervaren dat het samenwerken met een kleine groep betrokken docenten prettig werkt. Op deze manier is er binnen school een kenniskring of expertgroep op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. De kennis die door deze mensen wordt opgedaan en de bevordering van hun deskundigheid kan zich dan als een olievlek binnen het gehele team verspreiden.

Onderdelen die binnen een scholingstraject vaak aan bod komen zijn; signaleren van (hoog)begaafdheid, voordelen van hoogbegaafdheid, gedrag bekeken vanuit hoogbegaafdheid en welk passend aanbod is er voor meer- en hoogbegaafde kinderen? Casusbespreking kan een onderdeel vormen van het traject.

10-rittenkaart

Naast de scholingstrajecten bieden wij ook een 10-rittenkaart aan. Scholen hebben binnen deze kaart de ruimte om 10 uur van onze expertise gebruik te maken. Leerkrachten van een school krijgen op deze manier de mogelijkheid om gedurende het schooljaar aan één van onze experts op het gebied van hoogbegaafdheid hulpvragen te stellen. Dit kan bijvoorbeeld over een kind uit de klas, passend aanbod, ideeën of inspiratie gaan. Wij stellen verhelderende vragen, geven tips en adviezen en helpen de leerkracht op deze manier zijn of haar deskundigheid op het gebied van de hoogbegaafdheid te vergroten. Het gebruik maken van een 10-rittenkaart kan in de vorm van een inloopspreekuur op school of op onze praktijk maar ook online op ‘afroep’. Wij houden bij hoeveel tijd er gebruikt wordt op de kaart en geven een seintje aan school wanneer de kaart bijna vol is.