Wij (Senzai) doen ons uiterste best om onze begeleidingen en ons werk zorgvuldig uit te voeren. Ondanks dat kan het natuurlijk altijd voorkomen dat u een klacht heeft. Mocht u ontevreden zijn over iets of een klacht hebben dan hopen we dat u dit zo spoedig mogelijk bespreekbaar maakt, zodat wij samen met u kunnen kijken hoe we uw klacht op kunnen lossen.

Vanaf 2017 dienen alle zorgprofessionals zich aan de Wkkgz (wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg) te houden. Zorgverleners dienen de klachtenregeling zelf geregeld te hebben volgens deze wet. Wij hebben ervoor gekozen dit binnen onze beroepsvereniging te regelen.

Mocht u niet bij ons terecht kunnen/willen met uw klacht dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon bij onze beroepsvereniging. Op de pagina “Niet tevreden over je hulpverlener?” van de NFG kunt u hier verdere informatie over vinden.

Klachtenprocedure Senzai