Peuterspeelzalen

Om kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, die mogelijk hoogbegaafd zijn, een goede start te geven binnen het onderwijs, is het belangrijk dat zij zo snel mogelijk herkend worden. Omdat maar 2 á 3% van de mensen hoogbegaafd is, is herkenning vaak lastig en zijn kinderen vaak een uitzondering tussen leeftijdsgenoten.

Na ongeveer 6 weken gaan kinderen zich aan een nieuwe groep aanpassen. Wanneer een kind met een ontwikkelingsvoorsprong zich aan de groep gaat aanpassen zal het mogelijk niet meer laten zien wat het kan. Het past zich naar ‘beneden’ aan en gaat op deze manier onderpresteren.

Langere tijd onder je niveau presteren heeft veel negatieve gevolgen en moet dus zoveel mogelijk voorkomen worden.

We zetten ons in om meer kennis over leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong die vermoedelijk hoogbegaafd zijn te delen met peuterspeelzalen. Wanneer deze kinderen het juiste aanbod krijgen op de peuterspeelzaal en hier al voldoende geprikkeld en uitgedaagd worden draagt dit bij aan een positief zelfbeeld van het kind en het voorkomt dat kinderen gaan onderpresteren.