Wie is Senzai?

Onze missie

Als team van betrokken experts op het gebied van hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit geven wij doeltreffende en oplossingsgerichte begeleiding om kinderen en jongeren van 3 tot en met 18 jaar en de omgeving vertrouwen te geven in hun eigen kunnen en tot optimale ontwikkeling te laten komen. Daarnaast doen wij breed diagnostisch onderzoek bij kinderen vanaf 6 jaar om inzicht te geven in cognitieve vermogens en (hoog)begaafdheid vast te stellen.

Ons team werkt verbindend, flexibel en creatief op maat.

Senzai is een dienstverlenende organisatie die sinds 2009 kinderen, ouders en scholen met hulpvragen op het gebied van hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit begeleidt en ondersteunt, met als doel om meer duidelijkheid te scheppen en deze kinderen inzicht te geven in zichzelf. We leren ze om gebruik te maken van hun talenten om op een zo optimaal mogelijk manier te functioneren. Door de omgeving hier tips en handvatten in te geven, kunnen ouders en leerkrachten deze bijzondere kinderen verder laten opgroeien tot gelukkige en zelfstandige volwassenen.

Hoe wij werken

Senzai biedt verschillende soorten begeleiding aan, zoals:

In onze praktijk, maar ook in de thuissituatie als op school, begeleiden wij individueel hoogbegaafde-hooggevoelige kinderen en hun ouder(s). Hierbij hebben wij ervaren, met onze individuele en persoonlijke aanpak, deze kinderen voldoende op weg te helpen. We vinden het belangrijk om u als ouder(s) en eventueel school bij de begeleiding te betrekken. Op deze manier bieden wij zorg op maat, zorg die het beste aansluit op uw kind en individuele situatie.

  • Schoolbegeleiding

Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat een kind zich prettig voelt op school. Wanneer dit niet het geval is onderhouden we contact met school of geven begeleiding in de schoolsituatie. Op deze manier betrekken we de leerkracht en school bij een traject en zorgen we dat alle factoren die van invloed zijn op het welbevinden van het kind zo optimaal mogelijk functioneren.

Op onze praktijk in Brunssum en Roermond bieden wij verschillende groepstrainingen aan (hoog)begaafde kinderen van 4 tot ongeveer 15 jaar.

  • Onderzoeken

Om kinderen en hun ouder(s) / verzorger(s) zo goed mogelijk te begeleiden bieden wij ook verschillende onderzoeken aan, waaronder een intelligentieonderzoek en een didactisch onderzoek.

We bieden ouder(s) van hoogbegaafde-hooggevoelige kinderen hulp bij vragen die ze hebben over de opvoeding van hun kind(eren). Wanneer we begeleiding geven aan een kind betrekken we hier altijd de ouder(s) bij omdat het belangrijk is dat het kind ondersteund wordt door het systeem om hem heen. Een kind voelt zich erkend en geholpen wanneer de omgeving bijdraagt aan de begeleiding. Ouder(s) en school spelen hier een belangrijk rol in (zie ook het triadisch interdependentiemodel van Mönks).

Vanuit onze expertise in het werken met hoogbegaafde-hooggevoelige kinderen geven we advies en ondersteuning aan leerkrachten, teams en scholen.