Groepstraining

Kinderen leren het meest van ontwikkelingsgelijken. We geven dan ook regelmatig groepstrainingen op onze praktijk in Brunssum en Roermond voor hoogbegaafde-hooggevoelige kinderen uit de provincie Limburg.

Het doel van deze groepen is om samen te zijn met kinderen die raakvlakken hebben. Voor hoogbegaafde kinderen is het soms moeilijk om andere hoogbegaafde kinderen tegen te komen, omdat ze tot een groep van 2 á 3% van de bevolking horen. Het kan daarom een verademing zijn om eens te praten met iemand die net zo snel of op dezelfde manier nadenkt als dat je zelf doet.

Veel hoogbegaafden zijn ook hoogsensitief, in hun omgeving wordt niet altijd begrijpen hoe het is om ‘alles’ te horen, zien of voelen. Binnen zowel de individuele begeleiding als in groepstraining kunnen we hier extra aandacht aan besteden.

Voor hoogbegaafde leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben een groep Be Wise ter ‘voorbereiding’ op het V.O. en een leren-leer groep voor leerlingen die doubleren of ‘vast’ lopen op de middelbare school. Onze Senz training is speciaal voor hoogsensitieve (hoogbegaafde) kinderen. Daarnaast hebben SPRONG(sge)WIJS, een groep voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Ook hebben we 2 groepstrainingen voor hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs.

Ontmoeting

Naast trainingen organiseren we voor ouders oudercursussen om meer te leren over hoogbegaafdheid, het opvoeden van een hoogbegaafd kind en bijvoorbeeld het aanbod op school. Tijdens deze cursus is er daarnaast ook de mogelijkheid voor ouders om met elkaar in contact te komen en ideeën en ervaringen uit te wisselen en vragen aan elkaar (en ons) te stellen.

Via deze link komt u uit op de planning tot aan de zomervakantie:  jaarplanning_groepen