Versnellen hoogbegaafde kleuter

Om het juiste onderwijsaanbod te kunnen geven aan een kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong is het soms noodzakelijk om te versnellen.

Vanuit Senzai gaan we in gesprek met leerkracht en school om samen te kijken naar een goed onderwijsaanbod en kunnen we kinderen en ouder(s) ondersteunen met advies of door het geven van ouderbegeleiding. Het is belangrijk dat kinderen het juiste onderwijsaanbod krijgen en we kunnen met school en ouder(s) meekijken of dit het geval is. Ook geven we advies over een mogelijke versnelling. Vanuit onze expertise kunnen we de verschillende ontwikkelingsgebieden van uw kind in kaart brengen en een goed onderbouwd advies geven.

Aangezien veel ‘hoogbegaafde’ kleuters eerder voldoen aan de eindtermen van groep 2 kan het soms noodzakelijk zijn ze eerder door te laten stromen naar groep 3. In groep 3 wordt een groot deel van het lesprogramma besteed aan het leren lezen, wanneer een kind zichzelf al heeft leren lezen voordat het naar groep 3 gaat, kan hierdoor verwarring ontstaan of moet het kind een groot deel van de tijd doorbrengen met dingen ‘leren’ die het al beheerst. In sommige gevallen is het dan beter om eerder naar groep 3 te gaan of een kind deze fase in groep 3 over te laten slaan.