Kenmerken hoogbegaafdheid

 • ongewone alertheid vanaf zeer jonge leeftijd;
 • snel Ieren, het vermogen om snel verbanden te leggen;
 • onthouden veel informatie, hebben een zeer goed geheugen;
 • ongebruikelijk grote woordenschat en complexe zinsbouw voor de leeftijd;
 • vergevorderd begrip van taalnuances, metaforen en abstracte ideeën;
 • houden van het oplossen van rekenkundige problemen en puzzels;
 • zelfstandig leren lezen en schrijven, vaak al voor ze voor het eerst naar school (groep 3) gaan;
 • ongebruikelijke emotionele diepgang, intense gevoelens en reacties, hoogsensitief;
 • denken abstract, complex, logisch en vanuit inzicht;
 • idealisme en rechtvaardigheidsgevoel vanaf jonge leeftijd;
 • voelen zich sterk betrokken bij maatschappelijke en politieke kwesties;
 • langere aandachtsspanne, volharding en intense concentratie;
 • vaak in gedachten verzonken, neiging tot dagdromen;
 • ongeduldig jegens eigen onvermogen en dat van anderen;
 • het vermogen om basisvaardigheden sneller en met minder oefening te Ieren;
 • stellen onderzoekende vragen, die verder gaan dan wat aangeleerd wordt;
 • brede belangstelling en/of diepe belangstelling in een specifiek onderwerp;
 • hoog ontwikkelde nieuwsgierigheid en een ongelimiteerde voorraad vragen;
 • interesse in experimenteren en het dingen op andere manieren doen dan gebruikelijk;
 • de neiging om ideeën of dingen op een niet voor de hand liggende manier te combineren (divergent denken);
 • scherp en soms ongebruikelijk gevoel voor humor, houden van woordspelingen;
 • houden ervan om zaken en mensen te organiseren door middel van complexe spelletjes of schema’s;
 • spelen (met name in de kleutertijd) met denkbeeldige vriendjes en hebben een levendige fantasie.