Signalen die kunnen wijzen op onderpresteren

 • slechte concentratie en werkhouding;
 • afnemend werktempo;
 • geen realistische doelen (te hoog of te laag);
 • innerlijke onrust (zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak);
 • hoofd- en buikpijnklachten;
 • ontwikkelen van angsten;
 • gedragsproblemen (negatieve aandacht trekken);
 • verschil in prestaties thuis en op school;
 • verschil in gedrag thuis en op school (woede uitbarstingen, angsten en verdriet in thuissituatie en op school niet);
 • geen zin in school;
 • kennis hebben die niet op school behandeld is;
 • beter presteren bij moeilijke opdrachten;
 • wisselende schoolresultaten.

Bovenstaande signalen kunnen wijzen op onderpresteren maar komen ook bij andere ‘problemen’ naar voren. Om te kunnen beoordelen of een leerling onder zijn niveau presteert is het van belang eerst het didactische niveau te bepalen middels didactisch onderzoek.