Intelligentieonderzoek / IQ test

Wilt u graag weten wat de cognitieve capaciteiten van uw kind zijn, dan kunt bij ons terecht voor een intelligentie onderzoek. Het intelligentie onderzoek is een objectieve meting van de cognitieve capaciteiten, uitgedrukt in een cijfer tussen 50 en 150, met een gemiddelde van 90-110.
Wij gebruiken hiervoor de meest gebruikte intelligentie test voor kinderen ter wereld: de WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children), editie vijf. Deze editie is in 2018 uitgekomen en daarmee goed aangepast aan de nieuwe tijd en de laatste inzichten over de factoren die intelligentie bepalen.

Wechsler zelf definieert intelligentie als het vermogen doelgericht te handelen, rationeel te denken en effectief met de omgeving om te gaan. De nieuwe test meet het verbaal begrip, het visueel ruimtelijk inzicht, fluïde intelligentie (vermogen om met nieuwe informatie om te gaan), het werkgeheugen en de verwerkingssnelheid. Dit zijn cognitieve deelvaardigheden die het best aansluiten bij wat er in het onderwijs van een kind gevraagd wordt.
De Amerikaanse psycholoog Howard Gardner spreekt van een meervoudig intelligentiemodel, waarbij intelligentie meer inhoudt dan wat er meetbaar is met een test. Een intelligentietest is een goede momentopname van de cognitieve capaciteiten van een kind, maar zegt niet alles over uw kind en zijn of haar functioneren.
Bij Senzai kijken wij naar het hele kind in zijn of haar omgeving. Als het wenselijk is om ook objectief iets te kunnen zeggen over de intelligentie van een kind, zetten wij de WISC V in als instrument. Wij zorgen tijdens het testen voor een vertrouwde omgeving, waarin het kind optimaal gestimuleerd wordt om zichzelf te laten zien. Het contact met ouders en school en de nazorg na een onderzoek is voor ons van belang. Uw kind is voor ons meer dan een cijfer.

Praktische informatie

Een intelligentie onderzoek wordt vaak in één keer afgenomen en duurt 2 tot 2,5 uur inclusief een kort gesprek vooraf en een pauze voor het kind. Voor sommige kinderen is dit niet haalbaar en maken we een uitzondering door het onderzoek in twee delen af te nemen. Voor erg gevoelige en onzekere kinderen kunnen we een kennismaking vooraf inplannen om in een ontspannen sfeer de ruimte en de onderzoeker Kelly Robson te leren kennen. Na het onderzoek volgt een oudergesprek en indien gewenst een schoolgesprek.
Een onderzoek kan door de gemeente vergoed worden als de huisarts hiervoor een verwijzing geeft, met daarin een sluitende reden waarom een onderzoek voor de ontwikkeling van uw kind noodzakelijk is.
Voorafgaand aan het onderzoek ontvangt u van ons een vragenlijst, waarmee we de ontwikkeling van het kind tot dusver in kaart willen brengen. Ook is er een vragenlijst voor school die door de groepsleerkracht kan worden ingevuld. Deze vragenlijsten maken deel uit van het intelligentieonderzoek.