Hoogbegaafde volwassenen

Soms kom je er pas als volwassenen achter dat je hoogbegaafd bent of krijg je hier vermoedens van. Als ouder kun je bijvoorbeeld dingen herkennen in de ontwikkeling van je eigen kinderen en gaan nadenken over je eigen jeugd en schoolcarrière. Dit is niet altijd makkelijk, er kan een gevoel van gemiste kansen ontstaan of verdriet over de twijfel en onzekerheid die er vaak geweest is. Maar je kunt er als volwassene ook achter komen dat je mogelijk hoogbegaafd bent omdat je het lastig vindt om op je werk met je baas om te gaan (autoriteitsgevoelig) en hierdoor steeds van baan wisselt of je anders blijft voelen dan je collega’s of mensen in je omgeving.

Lang niet alle hoogbegaafde volwassenen hebben een HBO of universitaire studie afgerond en werken wellicht onder hun niveau. Dit kan ervoor zorgen dat ze zich anders en niet begrepen voelen door collega’s of als lastig worden ervaren omdat ze vaak kritische vragen stellen of ideeën hebben voor verbeteringen.

Aangezien maar 2 á 3 procent van de mensen hoogbegaafd is, is het niet altijd makkelijk om ontwikkelingsgelijken te ontmoeten. Door het gevoel van anders zijn kan er een verkeerd of onzeker zelfbeeld ontstaan. Het kan dan prettig zijn om met iemand te praten die bekend is met hoogbegaafdheid. In onze begeleiding van hoogbegaafde volwassenen gaan we samen in gesprek en kijken met u naar de moeilijkheden en mogelijkheden die hoogbegaafdheid met zich meebrengt. Wanneer u geen intelligentieonderzoek heeft gedaan kunnen we samen bekijken of er mogelijk sprake is van hoogbegaafdheid. Via de mensa is het ook mogelijk om in contact te komen met andere hoogbegaafde volwassenen.

In een Nederlands onderzoek onder diverse hoogbegaafdheid experts is in 2007 de volgende definitie van hoogbegaafdheid gevormd.

Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.