Kenmerken hoogbegaafdheid

Hoe herken je hoogbegaafdheid? Dit is door de grote variatie in de scores van mensen met een IQ van boven de 130 niet altijd makkelijk. Wanneer je praat over hoogbegaafde kinderen gaat het dus om een groep met grote onderlinge verschillen. Dit kan er voor zorgen dat je als ouder denkt dat je ene kind wel hoogbegaafd is en het andere niet omdat ze onderling zo sterk verschillen.

Een aantal vaak voorkomende kenmerken van hoogbegaafde kinderen:

  • zeer goed geheugen;
  • sterke verbale begaafdheid (o.a. grote woordenschat);
  • idealisme en rechtvaardigheidsgevoel;
  • complexe manier van denken;
  • ongeduldig jegens eigen en andermans onvermogen;
  • stellen onderzoekende vragen;
  • kunnen zaken erg intens beleven.

Is mijn kind hoogbegaafd?
Wilt u een indicatie of uw zoon en/of dochter hoogbegaafd is? Wij hebben een test ontwikkeld waarmee u snel inzicht krijgt in de mogelijke hoogbegaafdheid van uw kind.

Uitgebreide kenmerken hoogbegaafdheid

Het ontwikkelingsprofiel van veel hoogbegaafde kinderen laat vaak behoorlijke verschillen zien tussen verschillende vaardigheidsgebieden. Omdat deze asynchroniteit bij veel hoogbegaafde kinderen aanwezig is zien sommige deskundigen deze zelfs als het belangrijkste kenmerk van hoogbegaafdheid. Deze asynchrone ontwikkeling zorgt er ook voor dat hoogbegaafden als groep meer verschillen (heterogener zijn) dan gemiddeld begaafde kinderen.
Ondanks de grote onderlinge verschillen blijken hoogbegaafde kinderen veel gemeen te hebben. Via de diverse menu’s kunt u specifieke informatie over de hoogbegaafdheid in verschillende levensfases lezen. Tevens hebben we lijsten met kenmerken opgenomen uit het boek ‘De begeleiding van hoogbegaafde kinderen’ van James T Webb e.a. Deze lijsten zijn ook te downloaden via de links onder ‘uitgebreide kenmerken hoogbegaafdheid’ in bovenstaand blok.