In 2007 hebben we, Irene en Anke, ontdekt dat we een gezamenlijke passie hebben in het begeleiden van individuele kinderen. Bij het begeleiden van deze kinderen kwamen we er achter dat hoogbegaafdheid vaak samen gaat met een hoge gevoeligheid. Tevens ontdekten we hoe belangrijk het is om niet alleen kinderen ondersteuning te bieden maar ook het systeem om hen heen (ouder(s)/school).

Gezamenlijke ideeën en ervaringen hebben ervoor gezorgd dat we, Irene en Anke, in 2009 gestart zijn met Senzai. Op deze manier konden we onze kennis en expertise op geheel eigen wijze vorm geven. Onze kracht binnen Senzai ligt er in dat we onszelf kunnen en mogen zijn en elkaar aanvullen. Ieder mens heeft zijn eigen kwaliteiten, maar ook punten waarop hij/zij zich nog verder kan ontwikkelen. Dit komt voor ons op een fijne manier samen binnen Senzai en we stralen dit ook uit naar de kinderen en mensen waarmee we werken. Zorg op maat is hierin voor ons een belangrijk begrip.

Vanaf 2017 is Senzai een gecontracteerde zorgverlener bij de Zuid-Limburgse gemeenten, hierdoor werd de vraag naar begeleiding en ondersteuning groter en is ons team gaan groeien.

Hoogbegaafd en hoogsensitief?

Wist u dat bijna alle hoogbegaafde kinderen ook hoogsensitief zijn? In de rubriek hoogbegaafd én hoogsensitief leest u hier meer over.

Zorg op maat!

Ieder mens is uniek! We bieden dan ook zorg op maat in de thuissituatie of in de schoolsituatie.