Om hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid meer onder de aandacht te brengen ondernemen we vanuit Senzai verschillende activiteiten.

We zitten in netwerkoverleggen om samen met andere experts na te denken over de ontwikkeling binnen ons werkveld. We ondersteunen hoogbegaafdheid coördinatoren binnen de verschillende onderwijsstichtingen en houden zo ook ‘voeling’ met de huidige praktijk.

Middels het organiseren van informatie- en ouderavonden of het delen van onze nieuwsbrief proberen we zoveel mogelijk mensen te bereiken om hen meer te vertellen over hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit.

Via onze Facebook pagina houden we u niet alleen op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Senzai maar delen we ook interessante links en ideeën van anderen.