Ouderbegeleiding

We bieden ouder(s) van hoogbegaafde-hooggevoelige kinderen hulp bij vragen die ze hebben over de opvoeding van hun kind(eren). Wanneer we begeleiding geven aan een kind betrekken we hier altijd de ouder(s) bij omdat het belangrijk is dat het kind ondersteund wordt door het systeem om hem heen. Een kind voelt zich erkend en geholpen wanneer de omgeving bijdraagt aan de begeleiding. Ouder(s) en school spelen hier een belangrijk rol in (zie ook het triadisch interdependentiemodel van Mönks).

Wanneer een kind te jong is om te begeleiden of wanneer u als ouder(s) individueel vragen of hulp nodig heeft dan kunnen we samen in gesprek gaan om te zoeken naar passende oplossingen.

Als ouder is het soms lastig om met de hoogbegaafdheid-hooggevoeligheid van je kind om te gaan. Veel hoogbegaafde kinderen zijn ook hoogsensitief waardoor het voor kan komen dat je als ouder niet meer goed weet wat je moet doen.

Praten met iemand die verstand heeft van hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit kan dan helpen om bepaalde gedragingen van je kind te leren herkennen en deze op de juiste wijze te interpreteren.

Hoogbegaafde kinderen staan vaak midden in het leven en beleven alles intens. Hierdoor kunnen ze soms heftig op dingen reageren en bijvoorbeeld ineens heel boos of verdrietig worden. Aangezien maar 2 á 3% van de kinderen hoogbegaafd is, kun u zich als ouder(s) heel eenzaam voelen in de opvoeding van uw kind. De omgeving begrijpt niet (altijd) wat u doormaakt en snapt bijvoorbeeld niet dat u zo moe kunt worden van de opvoeding van uw kind(eren).

Ook kan het zijn dat u niet zeker weet of uw kind hoogbegaafd is en hieraan blijft twijfelen. Door het voeren van gesprekken of het invullen van de mede door ons ontwikkelde indicatietest kunnen we samen achterhalen of uw kind wellicht hoogbegaafd is.

Vaak herkennen ouder(s) veel van zichzelf in de ontwikkeling van hun kind(eren) en komen er allerlei vragen uit de eigen jeugd naar boven. Ook dan kan het helpen om met iemand te praten die expertise heeft op het gebied van hoogbegaafdheid. We kunnen u helpen om zaken in het juiste perspectief te zien en samen te zoeken naar oplossingen voor mogelijke problemen. Hierbij zoeken we altijd naar de positieve kanten. Want ook al is het opvoeden van een hoogbegaafd kind niet altijd makkelijk er zitten ook ontzettend veel leuke en bijzondere kanten aan!

Sommige hoogbegaafde-hoogsensitieve kinderen reageren zo gevoelig op allerlei prikkels uit hun omgeving dat het lastig is om op een ‘normale’ manier als gezin te functioneren. Als u als ouder(s) ook gevoelig bent dan kunnen u en uw kind(eren) elkaar hierin versterken. Het kan lastig zijn dit patroon zelf te doorbreken. Binnen de ouderbegeleiding kunnen we samen met u kijken naar uw eigen kracht en die van uw kind(eren). Wanneer u leert de positieve kanten van uw gevoeligheid in te zetten kunt u bepaalde patronen doorbreken en ontstaat er weer een ontspannen sfeer in huis. We zoeken samen met u naar de mogelijkheden die u en uw gezinsleden hebben om veranderingen in te zetten en hierna vast te houden.

Voor veel ouder(s) is het prettig om met andere ouders van hoogbegaafde-hoogsensitieve kinderen in contact te komen via onze oudercursussen.