SenZ, groep voor (hoog)sensitieve (hoog)begaafde kinderen 8-12 jaar

Startdatum:

19 februari ouderavond op 7 maart 2024 van 19.30 – 21.00 uur.

10 bijeenkomsten op maandag in Brunssum van 15.30 – 17.00 uur

 

SENZ training

Onze ‘SenZ’ is een groepstraining voor hoogbegaafde-hoogsensitieve kinderen van 8 tot 12 jaar en wordt op onze praktijk in Brunssum gegeven. De training is gericht op het vergroten van de psychosociale weerbaarheid. Bij psychosociaal gaat het om de samenhang tussen het psychische functioneren (binnenkant) en het functioneren van een kind in interactie met de sociale omgeving (buitenkant). Wanneer de weerbaarheid van een kind hierin niet optimaal is kun je problemen zien in gedrag, op emotioneel vlak en leer- en schoolproblemen.

Kinderen die gevoelig zijn voor de prikkels uit hun omgeving worden hierdoor soms overspoeld en raken overprikkeld. Dit kan zich op verschillende manieren uiten zoals: niet goed kunnen slapen, niet in een drukke ruimte of op een feestje willen zijn, ontwikkelen van angsten en snel emotioneel reageren door te gaan huilen of te ‘ontploffen’. Wanneer een kind de prikkels die binnenkomen niet goed kan verwerken kan het zich soms erg zorgen gaan maken of last krijgen van hoofd- en/of buikpijnklachten.

In een veilige groep kunnen kinderen op een respectvolle wijze van elkaar leren. Binnen de ‘SenZ’ wordt gewerkt met spel, focussen, lichaamsgerichte-, fantasie- en ontspanningsoefeningen. Op deze manier leren kinderen hun eigen gevoeligheden kennen, hiermee omgaan en deze ook accepteren. Door met andere kinderen ervaringen uit te wisselen en elkaar tips en ideeën te geven leren kinderen niet alleen nieuw gedrag maar ervaren ze ook dat ze niet alleen zijn. Veel hoogbegaafde-hoogsensitieve kinderen hebben het nodig om te snappen waaróm ze iets aan het doen/leren/oefenen zijn. Door uitleg te geven over het doel/nut van oefeningen en verbanden te leggen me het dagelijkse leven van de kinderen, kan het geleerde meer eigen gemaakt worden. Door de (h)erkenning bij anderen gaan ze ervaren dat hun gevoeligheid ook een kracht kan zijn en leren ze deze op een positieve manier in te zetten.

We vinden het belangrijk dat niet alleen de kinderen nieuwe dingen leren maar ook u als ouder(s). Om deze reden is er aan de kindertraining een oudercursus gekoppeld. Binnen de oudercursus geven we uitleg over hoogsensitiviteit en de opdrachten die de kinderen hebben gekregen. Op deze manier kunt u als ouder(s) uw kind thuis verder ondersteunen.

De groepstraining voor hooggevoelige kinderen bestaat uit 10 bijeenkomsten van 1½ uur. De oudercursus bestaat uit 2 bijeenkomsten van 1½ uur. In onze brochure SenZ training vindt u meer informatie over de doelen en de opbouw.

U kunt uw kind(eren) inschrijven via ons contactformulier of door ons een mail te sturen.