Hoogsensitief én hoogbegaafd

Veel hoogbegaafde kinderen zijn ook hoogsensitief waardoor ze meer prikkels waarnemen en zaken intenser ervaren en hierop reflecteren. De kenmerken van hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit overlappen elkaar waardoor het soms moeilijk is deze uit elkaar te ‘trekken’.

Voor u als ouder(s) kan het makkelijker zijn om kenmerken van de hooggevoeligheid te herkennen omdat dit vaak duidelijker zichtbaar is. Omdat er veel overlap is tussen de hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid proberen we in een intakegesprek samen te bepalen waarvan bij uw zoon of dochter sprake is. Niet om een ‘stempel’ te geven maar om de juiste benadering te kiezen. Hiernaast blijft ieder kind natuurlijk een individu waardoor we onze begeleiding ook op de individuele behoefte en mogelijkheden afstemmen.

Elaine Aron, de grondlegster van het begrip hoogsensitiviteit, heeft haar eerste onderzoeken gedaan onder (hoog)begaafde kinderen. Ze ging op zoek naar een oorzaak waarom deze kinderen niet altijd hun volle potentie waar konden maken en ontdekte dat een deel van deze kinderen erg gevoelig was. Hierdoor waren ze veel bezig met wat er in hun omgeving gebeurde en werden soms overspoeld door gevoelens en emoties (van anderen). Bij deze groep was er vaker sprake van faalangstig gedrag, een laag zelfbeeld en somberheid. Naar aanleiding van haar onderzoek heeft ze onder andere het boek ‘the higly sensitive child’ (het hoogsensitieve kind) geschreven, waarvan ze later aangeeft dat ze over het hoofd heeft gezien de (hoog)begaafdheid van deze kinderen te benoemen.

Zelf gaan wij er van uit dat bij een hoogsensitief kind op zowel lichamelijk, mentaal, emotioneel en spiritueel gebied kenmerken van een grotere gevoeligheid naar voren komen. Door middel van het invullen van onze vragenlijst voor ouder(s) kunt u een beeld krijgen van de gevoeligheden bij uw kind. Ook hebben wij een vragenlijst voor kinderen die een kind zelf, eventueel met hulp, in kan vullen.

Wanneer een hooggevoelig kind ook hoogbegaafd is vinden wij dat dit het duidelijkst te zien is in de snelle (sprongsgewijze) ontwikkeling van een kind. Deze kinderen zijn vaak al vroeg met letters en cijfers bezig en leren zichzelf soms al lezen of rekenen. De door ons ontwikkelde indicatietest hoogbegaafdheid kan een beeld geven of er mogelijk sprake is van hoogbegaafdheid bij uw kind.

Als een kind hoogbegaafd is maar niet hoogsensitief dan is het vaak minder gevoelig voor prikkels uit de omgeving. Het kind voelt emoties en stemmingen van anderen niet aan en vindt het vaak makkelijker zijn eigen weg te bepalen. Vaak is het voor deze kinderen makkelijker om hun intellectuele capaciteiten te benutten omdat ze minder snel afgeleid zijn of nadenken over andere zaken.