Teaminstructie

Om de kennis op het gebied van hoogbegaafdheid binnen het onderwijs te vergroten geven we teaminstructies voor leerkrachten en schoolbesturen. Vanuit het idee dat een hoogbegaafde leerling makkelijk mee moet kunnen komen of dat een leerling niet hoogbegaafd is wanneer er geen A/I-scores op toetsen behaald worden, wordt een hoogbegaafde leerling niet altijd herkend.

Leerkrachten dienen, zeker met het passend onderwijs, van allerlei problematieken bij leerlingen op de hoogte te zijn. Soms is het hierdoor lastig om aandacht te besteden aan die enkele hoogbegaafde leerling in de groep. Ons doel is dan ook om samen met leerkrachten of het team te zoeken naar werkbare oplossingen binnen de groep en/of school.

We geven workshops met verschillende thema’s zoals: ‘leren om te leren’, algemene informatie over hoogbegaafdheid of hoogsensitiviteit, maar ook het bespreken van casuïstiek met individuele leerkrachten of een team behoort tot onze mogelijkheden.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.