Hoogbegaafde kleuter

Bij kleuters spreek je officieel nog niet van hoogbegaafdheid maar van een ontwikkelingsvoorsprong. Er zijn wel een aantal kenmerken die er op kunnen wijzen dat een kind vermoedelijk hoogbegaafd is. Naast een voorsprong in de ontwikkeling valt een grote leergierigheid en een sterke eigen wil het meest op bij deze kinderen.

Hoewel het op deze leeftijd nog gaat om een ontwikkelingsvoorsprong is het wel belangrijk hier aandacht aan te besteden en te kijken of er vermoedelijk spraken kan zijn van hoogbegaafdheid (is er al een ouder kind gediagnosticeerd?, zit hoogbegaafdheid in de familie?, blijft uw kind voorlopen tijdens zijn ontwikkeling?). U kunt de indicatietest hoogbegaafdheid over uw kind invullen om te kijken of er mogelijk sprake is van hoogbegaafdheid of met ons in gesprek gaan waardoor we vanuit onze expertise advies kunnen geven en mogelijk uw twijfel als ouder(s) weg kunnen nemen.

Hoogbegaafd of ontwikkelingsvoorsprong?
Hoogbegaafden laten in de vroege ontwikkeling andere kenmerken zien dan kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Om te weten of uw kind hoogbegaafd is kunt u onze indicatietest hoogbegaafdheid invullen.

Nog een jaar kleuteren!
Onvoldoende kennis van hoogbegaafdheid zorgt nog vaak voor het advies om een kind nog een jaar te laten ‘kleuteren’. Neem contact met ons op voor advies over de overstap naar groep 3.

Uitdaging in groep 1 en 2

‘Hoogbegaafde’ kleuters vallen in groep 1 vaak op omdat ze alle stof die in deze groep wordt aangeboden bij binnenkomst al beheersen. Ouders schrikken vaak als ze horen wat hun kind in de groep ‘leert’ omdat hij/zij dit al lang kan. Deze peuters kunnen vaak al goed tellen, hebben al enig getalbegrip, benoemen niet alleen de primaire kleuren maar bijvoorbeeld ook bruin en roze. Het feit dat deze kinderen vaak al beheersen wat er in groep 1 en 2 geleerd wordt, kan voor een aantal problemen zorgen. Het kind wordt onvoldoende uitgedaagd en gaat zich vervelen, omdat het aanbod niet op niveau is hoeft het zich niet in te zetten voor een taak. Wanneer je niet je best hoeft te doen om iets te leren, ontwikkel je geen leerstrategieën en doorzettingsvermogen. Dit laatste kan er zelfs voor zorgen dat een kind faalangst ontwikkeld omdat het niet gewend is een probleem tegen te komen wat het niet op kan lossen. Wanneer het kind wel iets moet gaan doen wat het misschien nog niet goed kan, weet het niet hoe hij/zij dit aan moet pakken en kan afhaken.

Om onderpresteren te voorkomen is het erg belangrijk dat ook kleuters voldoende uitdagend leeraanbod krijgen. Hiervoor is het vaak nodig om als ouder(s) in gesprek te gaan met de leerkracht en aan te geven dat uw kind een ontwikkelingsvoorsprong heeft. Veel kinderen hebben de neiging om zich aan te gaan passen aan de groep waar ze in zitten en op den duur niet meer te laten zien wat ze kunnen. Het is dus heel belangrijk dat het kind gezien wordt zoals het is en aangesproken wordt op zijn eigen vermogens. Vaak zien ouders thuis een heel ander kind dan op school. Wanneer een kind zich te veel moet aanpassen in de schoolomgeving of zijn intellectuele capaciteiten onvoldoende kan benutten, leidt dit tot frustratie. Deze frustratie kan er in de thuissituatie uitkomen in de vorm van woedeaanvallen, buik en hoofdpijnklachten, angsten en het niet meer naar school willen gaan.

Ontwikkeling

In groep 1 en 2 spelen bij hoogbegaafde kleuters vaker vragen omtrent de sociaal emotionele ontwikkeling en het versnellen.

  • Sociaal emotionele ontwikkeling
    Hoogbegaafde kleuters lopen ook op sociaal emotioneel gebied voor. Hierover zijn helaas vaker misverstanden. Lees meer over de sociaal emotionele ontwikkeling bij deze kleuters.
  • Versnellen?
    Voor sommige kleuters is het beter om in groep 1 of 2 te versnellen. Vanuit Senzai geven we advies en hulp aan ouders en scholen bij het maken van deze keuze. Voor advies kunt u contact met ons opnemen.
  • Contact met ontwikkelingsgelijken is ook voor kleuters belangrijk. Binnen onze groep SPRONGsgeWIJS komen kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong 10 keer samen om met andere kleuters te spelen, leren en ontdekken.
  • We bieden meerdere keren per jaar een oudercursus aan. Op deze avonden kunnen ouders meer leren over een ontwikkelingsvoorsprong/hoogbegaafdheid, het opvoeden van een kind met een sterke wil en ervaringen met andere ouders uitwisselen.

Onderstaande tekening van Pieter Leenheer is mogelijk vrij bekend en in onze ogen een duidelijke illustratie over hoe hoogbegaafde kinderen soms in de kleuterklas benaderd worden.