Contact met ontwikkelingsgelijken

Naast het belang van het juiste onderwijsaanbod is het voor hoogbegaafde kinderen belangrijk om ontwikkelingsgelijken te ontmoeten. Alleen van ontwikkelingsgelijken leer je daadwerkelijk sociale vaardigheden en voel je je zo prettig dat je helemaal jezelf kan en mag zijn. Veel ouders van hoogbegaafde kinderen krijgen wel eens te horen dat hun kind sociaal emotioneel nog niet zo sterk lijkt of sociale vaardigheden mist. Om te zien of een kind zich sociaal vaardig kan gedragen is het echter wel belangrijk om te kijken naar zijn/haar gedrag tussen ontwikkelingsgelijken (of oudere kinderen die cognitief op hetzelfde niveau functioneren). Een volwassene tussen peuters in de zandbak ziet er vaak ook niet sociaal vaardig uit.

Veel hoogbegaafde kinderen liggen sociaal emotioneel ook voor in hun ontwikkeling, hierdoor vertonen zij soms ander gedrag dan klasgenoten. Dit kan leiden tot misverstanden waar het hoogbegaafde kind emotioneel op kan reageren door zijn grotere gevoeligheid. Als iemand zich niet bewust is van de hoogbegaafdheid, kan dit overkomen als sociaal minder vaardig.

Voor hoogbegaafde kinderen (en ouders) kan het prettig zijn om in contact te komen met andere hoogbegaafden. Dit kan via ouderverenigingen als HintPharos en Choochem. Ouders kunnen bij ons ook deelnemen aan een van onze oudercursussen en kinderen aan een training.