Sociaal emotionele ontwikkeling

Hoogbegaafde kleuters lopen vaak niet alleen op cognitief gebied, maar ook in sociaal emotioneel opzicht voor. Omdat ze ook in sociaal emotioneel opzicht verder zijn in hun ontwikkeling kan dit voor problemen zorgen met leeftijdsgenootjes. Deze kleuters stellen al bepaalde verwachtingen aan vriendschappen en houden zich vaak al aan afspraken. Zo kan uw zoon of dochter bijvoorbeeld ontroostbaar zijn omdat hij/zij op woensdag met een kindje heeft afgesproken en dit kind na school gewoon is weg gegaan. Andere kleuters houden zich namelijk nog niet aan deze afspraken en reageren op dingen die er op dat moment gebeuren. Als ze op ie woensdagmiddag na schooltijd bijvoorbeeld met een ander kind meekunnen is dat ook prima. Uw kind kent de afspraak echter wel en vindt ook dat het andere kind zich hier aan moet houden. Door het sterke rechtvaardigheidsgevoel van hoogbegaafde kinderen en de intensiteit waar deze kinderen mee kunnen reageren kunnen zij zich zo’n gebeurtenis erg aantrekken. Mensen die niet bekend zijn met de hoogbegaafdheid denken hierdoor vaak dat het kind sociaal-emotioneel nog niet sterk genoeg is. Vanuit school wordt helaas nog te vaak het advies gegeven om een kind nog een jaar te laten ‘kleuteren’.

In het voorgaande hebben we aangegeven dat het voor een goede ontwikkeling van een hoogbegaafd kind erg belangrijk is dat het cognitief op het juiste niveau wordt aangesproken. Nog een jaar extra ‘kleuteren’ werkt voor hoogbegaafde kinderen vaak erg demotiverend en kan voor allerlei problemen zorgen. Het is dan ook van belang hier een weloverwogen keuze in te maken.