Onze werkwijze

Vanuit Senzai bieden wij, op onze locaties in Brunssum en Roermond, hulp aan hoogbegaafde-hooggevoelige kinderen en hun ouders. Tevens geven we advies aan scholen binnen een begeleidingstraject met een kind of deskundigheidsbevordering voor leraren(teams) en/of schoolbesturen.

Wij bieden een capaciteitenonderzoek aan voor kinderen van +/- 6 t/m 16 jaar, meer informatie hierover vindt je bij  intelligentieonderzoek.

We geven psychosociale (individuele) begeleiding aan kinderen vanaf 6 jaar, groepsbegeleiding geven we wekelijks vanaf 4 jaar (SPRONGsgeWIJS), de onderbouw (Denktalent) en bovenbouw (Braintalent). Daarnaast geven we ouderbegeleiding aan ouders van kinderen van alle leeftijden. Ook geven we begeleiding/coaching aan volwassenen op het gebied van hoogbegaafdheid.

We vinden het belangrijk dat hoogbegaafde kinderen een goede start in hun schoolcarrière maken. Een essentieel onderdeel hiervan is de vroegtijdige onderkenning van een ontwikkelingsvoorsprong. Om deze reden hebben we een vragenlijst als indicatie van hoogbegaafdheid ontwikkeld. Daarnaast streven we er naar om meer mensen kennis te laten maken met de kenmerken van hoogbegaafdheid en om vooroordelen over de hoogbegaafdheid zoveel mogelijk weg te nemen.

Voor scholen bieden we teaminstructies in diverse vormen aan. Daarnaast hebben we de mogelijkheid voor scholen om een 10-rittenkaart aan te schaffen zodat leerkrachten en intern begeleiders vragen kunnen stellen of een casusbespreking in kunnen plannen.

Voor hoogbegaafde-hoogsensitieve kinderen is het belangrijk dat ze leren omgaan met de hoeveelheid prikkels die ze in de wereld ervaren. Binnen onze begeleiding kijken we samen met ouders hoe ze hier in de thuissituatie mee om kunnen gaan en hier samen met hun eigen kind(eren), vaak in combinatie met hun eigen gevoeligheid, een weg in kunnen vinden.

Om de hoeveelheid prikkels in de klas beheersbaar te houden gaan we in gesprek met de leerkracht en zoeken samen naar werkbare oplossingen voor in de klas.