Didactisch onderzoek (leerniveau bepaling)

Soms heb je als ouder het gevoel dat er op school niet helemaal uitkomt wat er in je kind zit. Om deze reden kan het goed zijn om een niveaubepaling, los van de cito-toetsen of methode-gebonden toetsen te doen. We onderzoeken hoogbegaafde-hooggevoelige kinderen op didactisch niveau.

Onze ervaring met deze kinderen is dat ze in de klas of tijdens toets momenten (o.a. vanwege tijdsdruk) niet altijd laten zien wat ze kunnen. Wanneer een kind geen passend onderwijsaanbod krijgt, levert dit frustratie op en kunnen er allerlei problemen ontstaan. Om frustraties te voorkomen kan het helpen om op de juiste manier het didactisch niveau van uw kind te bepalen.

Wij toetsen kinderen individueel bij ons op de praktijk (of in sommige gevallen in de schoolsituatie) zodat uw kind het beste tot zijn recht komt. Onze kracht ligt bij de observatie tijdens de afname en interpretatie van de resultaten die we naar ouder(s) en school duidelijk weergeven. Aan de hand van onze observaties en de resultaten geven we advies over mogelijke aanpassingen van de lesstof zodat deze op het juiste niveau kan worden aangeboden. Zeker voor hoogbegaafde kinderen is het belangrijk dat ze didactisch op de juiste wijze worden aangesproken om onderpresteren te voorkomen.

Vanuit de toetsen kan een uitspraak gedaan worden over de Didactische Leeftijd Equivalent (DLE) van uw kind ten opzichte van de Didactische Leeftijd (DL). Het DL staat voor het aantal onderwijsmaanden dat uw kind vanaf groep 3 heeft gevolgd. Het DLE geeft het daadwerkelijke niveau aan waarop uw kind didactisch functioneert. Dit geeft aan of uw kind voor of achter loopt ten opzichte van het aantal maanden gevolgde onderwijs. Daarnaast worden ook de cito-scores A-E en I-V niveaus berekend.

We kunnen een niveaubepaling doen voor rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen (AVI) en spelling. Hiervoor gebruiken we de Schoolvaardigheidstoets (SVT) Rekenen-Wiskunde, Begrijpend lezen, Technisch lezen en Spelling. De SVT worden geaccepteerd door de onderwijsinspectie en hebben een voldoende COTAN* beoordeling.

Afhankelijk van de groep waarin uw kind zit, duurt het volledige onderzoek ongeveer 3 uur. In verband met de aandachtsspanne van kinderen nemen we de toetsen veelal op verschillende momenten af.

*De COTAN beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten