Hoogbegaafde peuter

Bij peuters spreek je officieel nog niet van hoogbegaafdheid maar van een ontwikkelingsvoorsprong. Er zijn wel een aantal kenmerken die er op kunnen wijzen dat een kind vermoedelijk hoogbegaafd is. Naast een voorsprong in de ontwikkeling valt een grote nieuwsgierigheid en een sterke eigen wil het meest op bij deze kinderen.

Hoewel het op deze leeftijd nog gaat om een ontwikkelingsvoorsprong is het wel belangrijk hier aandacht aan te besteden en te kijken of er vermoedelijk spraken kan zijn van hoogbegaafdheid (er is al een ouder kind gediagnosticeerd, hoogbegaafdheid zit in de familie, uw kind is erg vroeg gaan lopen of legt al heel snel verbanden).

Hoogbegaafde peuter past zich aan

Een peuter met een ontwikkelingsvoorsprong heeft het niet altijd makkelijk, zeker als het kind naar een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal gaat. Het kind kan hier in eerste instantie opvallen door ander gedrag. Een groot deel van de kinderen probeert zich echter aan de groep aan te passen om ‘er bij te horen’. Wanneer u als ouder dan in gesprek gaat met de groepsleider van het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal herkent u soms uw eigen kind niet meer. Een kind wat zich volledig aanpast aan de groep en niet meer laat zien wat het kan, komt op den duur vaak niet lekker in zijn vel te zitten. Voor u als ouder kan dit een signaal zijn om hulp in te schakelen.

Vroegtijdige (h)erkenning kan mogelijke problemen op latere leeftijd voorkomen. Het kan op deze leeftijd dus al belangrijk zijn om in te zetten op de ontwikkelingsvoorsprong.

Ondersteuning aan hoogbegaafde peuter en ouder

We kunnen u als ouder(s) ondersteunen in de opvoeding van uw peuter en samen met u kijken of er sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong. Ouders van ‘hoogbegaafde’ peuters lopen er vaak tegen aan dat hun peuter uitzonderlijk veel vragen stelt en een heel duidelijke eigen mening heeft. Het beantwoorden van de onuitputtelijke vragen kan voor een ouder erg vermoeiend zijn en ook het bevredigen van de enorme nieuwsgierigheid vraagt vaak veel vindingrijkheid van ouders.

‘Hoogbegaafde’ peuters stellen vaak hoge eisen aan zichzelf. Ze willen dingen in een keer kunnen en raken gefrustreerd wanneer dit niet meteen lukt. U zag bijvoorbeeld al frustratie bij uw baby wanneer het omdraaien in de box niet lukte of de kleurpotloden vliegen door de kamer wanneer uw zoon of dochter iets wil tekenen. Hetgeen een peuter tekent ziet er natuurlijk nooit zo uit als het plaatje wat hij/zij hiervan in zijn hoofd heeft. Hoogbegaafde kinderen tekenen vaak ook niet zo graag.

Daarnaast lopen ouders er vaak tegen aan dat deze kinderen niet zomaar grenzen accepteren en al op jonge leeftijd in discussie gaan of bepaalde dingen weigeren. Als de omgeving u als ouder dan ook nog vertelt dat u gewoon wat strenger moet zijn, kan dit erg frustrerend zijn. Om u als ouder te helpen met deze opvoedingsvragen geven we ouderbegeleiding of organiseren we oudercursussen om meer informatie over hoogbegaafdheid en het opvoeden van een hoogbegaafd kind te geven en om met andere ouders van gedachte te kunnen wisselen.

Vanuit onze expertise kunnen we ook een vermoeden uitspreken over mogelijke hoogbegaafdheid en advies geven of een intelligentieonderzoek een meerwaarde heeft als uw zoon/dochter 6 wordt.