Triadisch interdependentiemodel van Mönks

Als hoogleraar in de ontwikkelingspsychologie heeft Franz Mönks veel pionierswerk op het gebied van begaafdheidsonderzoek verricht. Hij heeft een model ontwikkeld om te laten zien dat er een aantal zaken belangrijk zijn voor de ontwikkeling van je talenten.

Alleen een hoog IQ, motivatie en creativiteit zijn niet voldoende om je talenten tot bloei te laten komen. Het is volgens Mönks erg belangrijk dat school, vrienden en het gezin waarin je opgroeit bijdragen aan het ontwikkelen van je talenten.

Wanneer je hoogbegaafd bent maar opgroeit in een gezin waarin je als kind niet gestimuleerd wordt of waar vanwege armoede weinig mogelijkheden zijn, dan wordt het erg moeilijk om je talenten verder te ontwikkelen of tot uiting te laten komen.

Ook school is een belangrijke component hierin. Ons onderwijs is gericht op kinderen met een gemiddelde intelligentie (IQ tussen de 90 en 110). De methodes en het niveau zijn dus niet geschikt voor hoogbegaafde kinderen. Leerlingen met een IQ van onder de 70 kunnen in de praktijk vaak niet op een reguliere basisschool terecht en gaan naar het speciaal basisonderwijs. Wanneer je deze marge naar de andere kant zou doortrekken zie je dat het niet raar is dat het voor een reguliere school lastig is om leerlingen met een IQ van boven de 130 het juiste aanbod te bieden.

Vanuit Senzai vinden we het dan ook belangrijk om niet alleen ouder(s) bij de begeleiding te betrekken maar ook de school van het kind. Al deze onderdelen hebben namelijk invloed op het optimaal tot uiting laten komen van je talenten en naar onze mening op hoe je in je vel zit. Wanneer je je talenten namelijk niet kunt benutten kan dit onderpresteren, met alle mogelijke consequenties, tot gevolg hebben.

Basisschool gericht op gemiddeld IQ
Het basisonderwijs is gericht op leerlingen met een IQ van 100. Een hoogbegaafd kind zit hier vaak ver boven en kan de ‘normale’ lesstof vaak in 20% van de tijd af hebben. Tijd die overblijft….80%!

Contact met ontwikkelingsgelijken

Het derde onderdeel uit het model dat van invloed is op het ontwikkelen van je talenten zijn vrienden of ontwikkelingsgelijken. Voor hoogbegaafde kinderen is het vaak lastig om ontwikkelingsgelijken tegen te komen. We proberen deze contacten te stimuleren binnen scholen en/of in de kennissenkring van ouders. Ook is het mogelijk om aan verschillende activiteiten deel te nemen van HintMensaPharos of Choochem. Zelf organiseren we ouderavonden waar ouder(s) contact kunnen leggen met andere ouder(s) van hoogbegaafde kinderen en hebben we voor kinderen trainingen waarbij ze in contact kunnen komen met ontwikkelingsgelijken.