Kenmerken hoogbegaafde baby / peuter

 • voorlopen in de ontwikkeling zoals deze beschreven staat in de boekjes van het consultatiebureau;
 • snel na de geboorte oogcontact maken;
 • ouder(s) met ogen volgen vanuit de box;
 • sprongsgewijze ontwikkeling (dingen ineens kunnen);
 • kruipfase wordt vaak overgeslagen;
 • vroeg kunnen lopen (voor het jaar) of laat gaan lopen maar zonder ‘vallen en opstaan’;
 • vroeg begrip van oorzaak en gevolg;
 • grote nieuwsgierigheid en hierdoor snel ‘verveeld’ raken (als baby niet beperkt willen worden in bewegingsvrijheid en zelf de wereld willen ontdekken);
 • alles zelf willen doen;
 • snelle taalontwikkeling en een grote woordenschat;
 • stelt veel vragen en wil ‘alles’ weten;
 • vroeg beginnen met tellen en met 4 jaar makkelijk doortellen tot (boven) 20 (het minimum einddoel van groep 2 is tellen tot 20);
 • kleuren en letterherkenning; (ook kleuren als paars, bruin en oranje en letters naast die van de eigen naam)
 • goede ruimtelijke oriëntatie;
 • veel begrippen en tegenstellingen kennen (hoog/laag, groot/klein enz.);
 • weinig of juist veel slaap nodig;
 • zeer goed geheugen (op 3 jarige leeftijd iets vertellen van 1 jaar geleden);
 • moeizaam contact met leeftijdsgenootjes maar wel goed kunnen spelen met oudere of jongere kinderen;
 • gericht op volwassenen (contact opzoeken met leidsters van de opvang en minder met kinderen);
 • stelt hoge eisen aan zichzelf en raakt gefrustreerd als dingen niet lukken.