Denktalent, groep voor jongere (hoog)begaafde basisschoolleerlingen,

startdatum 20, 21 en 23 september,

10 bijeenkomsten op maandag van 12.45 tot 14.15 óf dinsdag óf donderdag van 16.00 tot 17.30.

Braintalent, groep voor oudere (hoog)begaafde basisschoolleerlingen

startdatum 21 en 23 september

10 bijeenkomsten op dinsdag óf donderdag van 13.00 tot 14.30.

 

Training Denktalent en Braintalent

Binnen de groep kunnen hoogbegaafde kinderen samen met ontwikkelingsgelijken werken aan uitdagende opdrachten. Er zijn 2 verschillende groepen waar uw kind bij aan kan sluiten. De groep ‘Denktalent’ is voor de jongere basisschoolleerlingen en de groep ‘Braintalent’ voor de oudere basisschoolleerlingen. Vanuit het intakegesprek kijken we bij welke groep uw kind het beste aan kan sluiten.

In de training wordt steeds in blokken van 10 weken gewerkt. In deze weken wordt via diverse thema’s en opdrachten gewerkt en leren kinderen uiteindelijk om samen een uitdagend project op te zetten, uit te voeren en af te ronden. De kinderen volgen over het algemeen 3x een groep waarbij de nadruk steeds meer op de ontwikkeling van hun persoonlijke doelen komt te liggen. In onze brochure van Denktalent en Braintalent vindt u meer informatie over de opbouw en doelen van deze groep.

Leren, denken, groeien en ervaringen opdoen met ontwikkelingsgelijken is ook voor hoogbegaafde kinderen belangrijk. Aangezien 2 á 3 procent van de kinderen hoogbegaafd is blijkt het op school soms lastig te zijn om met andere hoogbegaafde leeftijdsgenootjes samen te kunnen werken, simpelweg omdat deze kinderen er niet zijn. Veel hoogbegaafde kinderen zijn er dan ook aan gewend om zich aan hun klasgenoten aan te passen. Dit is niet altijd wenselijk of prettig voor een kind.

Daarnaast blijkt dat scholen niet altijd aan kunnen sluiten aan de onderwijsbehoefte van deze kinderen. Wanneer een kind weinig of geen werk op zijn eigen niveau aangeboden krijgt leert het geen leer- en aanpak strategieën ontwikkelen, is aan het onderpresteren en kan faalangst worden ontwikkelt.

Het is dus belangrijk dat hoogbegaafde kinderen met ontwikkelingsgelijken op hun eigen niveau uitgedaagd worden.

Binnen de groep geven we de kinderen deze uitdagingen. Doelen van de groep zijn het ontwikkelen van doorzettingsvermogen, creatief naar oplossingen zoeken, ervaring opdoen met frustratie en het ontwikkelen van executieve vaardigheden. De sociaal emotionele ontwikkeling staat voor ieder kind centraal binnen de groep.

Wij vinden het belangrijk dat de omgeving op de hoogte is van de zaken die de kinderen binnen de groep leren zodat hier op ingesprongen kan worden. De overdracht naar thuis en het liefst ook naar school is dus een onderdeel van de groep. Wanneer dit mogelijk is gaan we met school en ouders in gesprek om de bevindingen uit de groep toe te lichten en gezamenlijk zorg te dragen voor een zo optimaal mogelijke leeromgeving voor ieder individueel kind.

De groep bestaat uit blokken van 10 bijeenkomsten waarbij aan een bepaald thema gewerkt wordt. Kinderen sluiten veelal 3 periodes (1 jaar) aan. Bij iedere periode vindt ook een ouderavond plaats.

De bijeenkomsten vinden plaats op onze praktijk locatie in Brunssum.

U kunt uw kind(eren) inschrijven via ons contactformulier of door ons een mail te sturen.

De groep Braintalent vindt onder schooltijd plaats omdat een groot deel van de hoogbegaafde leerlingen de lesstof in minder tijd kan verwerken. Leerlingen uit groep 7 en 8 zijn soms zelfs al klaar met een groot deel van de lesstof van de basisschool. Het is nodig om toestemming van school te krijgen om uw kind onder schooltijd bij deze groep aan te laten sluiten. Wanneer dit nodig is kunnen we contact met school opnemen om een toelichting te geven.