Brain Break

De Vakantiegroep is een groep waar minimaal 4 tot maximaal 12 kinderen aan kunnen deelnemen. Deze groep wordt in de schoolvakanties gegeven.

Tijdens de groep is er aandacht voor verschillende doelen waaronder het contact maken met ontwikkelingsgelijken, de zijnskenmerken van hoogbegaafdheid, het starten en doorzetten bij uitdagende opdrachten, oftewel het oefenen met leerkuilmomenten. Hierop volgend is er aandacht voor het bewust oefenen en meer verinnerlijken van executieve vaardigheden vanuit de autometafoor. Naast plezier kunnen kinderen nieuwe dingen leren zodat ze stappen kunnen zetten om tot persoonlijke groei te komen.

Allereerst is er aandacht voor het kennismaken zodat iedereen zich veilig en vertrouwd kan voelen. Daarna zal het programma zich afwisselen met spelvormen, denkopdrachten om de hersenen te activeren, theoretische stukken, doelgerichte opdrachten en vrije kies momenten. Opdrachten worden zowel alleen als in samenwerking met anderen uitgevoerd. Ook wordt er gebruik gemaakt van verschillende werkvormen. Dit zodat het aanbod interessant en aantrekkelijk blijft. Tussendoor zijn er pauze momenten om te kunnen eten, drinken en eventueel ‘ontprikkelen’/ontspannen. De laatste dag zullen we, mits het weer meezit, naar buiten gaan. Ook buiten zullen de kinderen met verschillende opdrachten aan de slag gaan. We sluiten de dagen af met een spelletje.

Buiten de leeftijd zijn er geen specifieke voorwaarden voor de groep. Natuurlijk gunnen wij de kinderen dat ze weten wat ze bij de vakantie groep kunnen doen en wat ze er eventueel uit zouden kunnen leren. Eigen leerdoelen kunnen hierbij dus helpend zijn. Echter zal hier tijdens de eerste dag ook aandacht voor zijn. Verder is het voornamelijk van belang dat kinderen zich prettig voelen, plezier hebben en interesse hebben om te leren.

De eerstvolgende groep is in de meivakantie 2024.

Kosten voor deze groep zijn € 299,-

Op onze praktijk in Brunssum
Prins Bernhardstraat 2b in Brunssum.

Bij interesse kunt u contact opnemen of uw kind opgeven via info@senzai.nl / 06 15 29 75 48