Startdatum Be Wise:

Eind van het schooljaar.

Be Wise

Ouders en hoogbegaafde leerlingen die starten op het voortgezet onderwijs kunnen zich hier in onze groepstraining ‘Be Wise’ op voorbereiden. Ouders kunnen op de ouderavonden leren wat de overstap voor een hoogbegaafde leerling naar het V.O. in kan houden en onderling ervaringen uitwisselen. Voor de leerlingen zijn er een aantal bijeenkomsten rondom de eerste proefwerkweek om met ontwikkelingsgelijken vaardigheden die ze in de brugklas nodig hebben te leren

De training bestaat uit 4 bijeenkomsten van 1½ uur en 1 terugkombijeenkomst van 1 uur voor de kinderen en 4 avonden voor de ouders.

Veel hoogbegaafde kinderen lopen er op het voortgezet onderwijs tegen aan dat ze een aantal vaardigheden missen. Voor het ontwikkelen van leer- en aanpak strategieën moet een leerling lesstof op voldoende niveau (in de zone van naaste ontwikkeling) krijgen. Helaas hebben lang niet alle hoogbegaafde leerlingen op de basisschool werk gekregen dat voldoende uitdaging bood en hen dus ‘dwong’ om bepaalde strategieën te ontwikkelen. Mede om deze reden lopen hoogbegaafde leerlingen er op het voortgezet onderwijs tegen aan dat ze slecht zijn in het plannen van hun huiswerk, niet kunnen omgaan met een agenda of geen structuur kunnen aanbrengen in de aangeboden lesstof door bijvoorbeeld het maken van samenvattingen.

Ouders maken zich hier vaak zorgen over. De kinderen zelf zien veelal het probleem niet. In de afgelopen jaren hebben we ervaren dat het voorbereiden van hoogbegaafde leerlingen wanneer zij zelf nog geen vraag hebben op het leren en plannen er voor zorgt dat zij weinig nieuwe vaardigheden oppakken.

De training Be Wise is dan ook op een nieuwe manier opgezet waarbij de leerlingen pas kort na of voor de eerste proefwerkweek een aantal leer en planningsstrategieën aangeleerd krijgen. Op het moment dat de eerste proefwerken er aan komen of wanneer de eerste resultaten terug komen zal een deel van deze kinderen ervaren dat ze onvoldoende hebben aan hun oude strategie waarin ze vaak weinig hoefden voor te bereiden en ‘niet’ hoefde te leren. Op dat moment kunnen ze binnen de groep met ontwikkelingsgelijken bespreken hoe ze nieuwe leer- en aanpakstrategieën kunnen ontwikkelen.

De training heeft als doel om de kinderen te stimuleren op hun eigen niveau te leren en werken. Hierin spelen ouders een belangrijke rol. Zij kunnen door het vinden van de juiste balans tussen het geven van eigen verantwoordelijkheid en ondersteuning hun kind helpen een weg te vinden in het (leren) op het voortgezet onderwijs. De ouders wordt in 4 ouderavonden verteld hoe zij hun kind op de beste wijze hierin kunnen ondersteunen. Ook krijgen zij informatie over andere manieren van leren en is er ruimte om ervaringen met andere ouders uit te wisselen.

Voor de zomervakantie wordt gestart met 1 ouderavond waarbij ouders zich gezamenlijk  kunnen voorbereiden op de spannende overstap van hun zoon/dochter naar het voortgezet onderwijs. De overige 3 avonden zijn verdeeld over de eerste periode tot aan of net na de eerste proefwerkweek (wanneer en of er een proefwerkweek is verschilt per school). Op deze avonden wordt meer ingegaan op verschillende leertechnieken en uitleg gegeven over het ondersteunen als ouder van je hoogbegaafde kind bij het leren.

De kinderen starten vlak voor of na de eerste proefwerkweek met de bijeenkomsten. Ze hebben dan al enige ervaring opgedaan met het leren en hebben misschien gemerkt dat niet alles zo gaat zoals ze gewend waren. Wanneer ze dit hebben ervaren staan ze vaak meer open om zelf en samen met anderen te gaan zoeken naar een manier van leren die passend is voor hen. In de bijeenkomsten worden ze hierin ondersteund.

Deze groepstraining wordt op onze praktijk in Brunssum gegeven. U kunt uw kind(eren) inschrijven via ons contactformulier of door ons een mail te sturen.