Psychosociale begeleiding

Wij geven psychosociale* begeleiding aan hoogbegaafde-hoogsensitieve kinderen en hun ouder(s) op onze praktijk en op school.

We hebben ervaren dat we kinderen en ouders meestal al in 10 begeleidingsmomenten voldoende op weg kunnen helpen zodat we kunnen afsluiten. Dit komt door onze individuele, complementaire en persoonlijke aanpak. We vinden het belangrijk om u als ouder(s) en eventueel school bij de begeleiding te betrekken. Op deze manier kan de omgeving het kind verder helpen met het aanleren van nieuw gedrag en kunnen wij ons weer terug trekken. In gevallen waarin er een complexere (meervoudige) hulpvraag speelt is een langer begeleidingstraject noodzakelijk. We kunnen hier aan de hand van het intakegesprek een advies in geven.

De begeleiding is er op gericht om uw kind te leren zijn sterke kanten zoveel mogelijk te benutten waardoor minder positief gedrag gecompenseerd kan worden. We gaan hierbij uit van de kracht van uw kind en hoe u als ouder(s) hierin zoveel mogelijk tot steun kunt zijn.

Afhankelijk van de hulpvraag gaan we op verschillende manieren aan de slag. We proberen vooral vanuit een leuke en positieve aanpak een gedragsverandering op gang te brengen. Dit doen we door middel van spel, visualiseren, tekenen, lichamelijke oefeningen, kinderfocussen maar ook door te praten en samen te zoeken naar oplossingen.

U als ouder(s) heeft gedurende het traject een actieve rol in het ondersteunen van uw kind. Hiervoor geven wij uiteraard tips en handvatten. Ook kunt u deelnemen aan een van onze oudercursussen om meer te leren over hoogbegaafdheid en het opvoeden van een hoogbegaafd kind.

Een begeleiding duurt gemiddeld 1 uur waarbij we aan het eind onze bevindingen en adviezen met ouder(s) bespreken of ouders via mail op de hoogte houden wanneer de begeleiding op school plaats vindt.

* Bij psychosociaal gaat het om de samenhang tussen het psychische functioneren (binnenkant) en het functioneren van een kind in interactie met de sociale omgeving (buitenkant).