Wat leer je me nou?!

8 bijeenkomsten om de woensdag van 16.00 tot 17.00.

Wat leer je me nou?!

Hoogbegaafde leerlingen die ‘vast lopen’ in het voortgezet onderwijs kunnen binnen deze groepstraining leren om te leren. Samen met ontwikkelingsgelijken leren ze vaardigheden die ze op het voortgezet onderwijs nodig hebben.

Veel hoogbegaafde kinderen lopen er op het voortgezet onderwijs tegen aan dat ze een aantal vaardigheden missen. Voor het ontwikkelen van leer- en aanpak strategieën moet een leerling lesstof op voldoende niveau (in de zone van naaste ontwikkeling) krijgen. Helaas hebben lang niet alle hoogbegaafde leerlingen op de basisschool werk gekregen dat voldoende uitdaging bood en hen dus ‘dwong’ om bepaalde strategieën te ontwikkelen. Mede om deze reden lopen hoogbegaafde leerlingen er op het voortgezet onderwijs tegen aan dat ze slecht zijn in het plannen van hun huiswerk, niet kunnen omgaan met een agenda of geen structuur kunnen aanbrengen in de aangeboden lesstof door bijvoorbeeld het maken van samenvattingen.

In de training Wat leer je me nou?! leren we kinderen omgaan met zaken die in het voortgezet onderwijs van ze verwacht worden en kunnen ze ervaringen met andere hoogbegaafden uitwisselen. De leerlingen kunnen met ontwikkelingsgelijken bespreken hoe het komt dat ze bijvoorbeeld moeite hebben met het opbrengen van motivatie of waarom het plannen van huiswerk of leren voor toetsen soms zo moeizaam gaat.

De training heeft als doel om de kinderen te stimuleren op hun eigen niveau te leren en werken en motivatie voor school (terug) te vinden.

Doordat veel hoogbegaafde kinderen binnen het basisonderwijs onvoldoende op hun capaciteiten worden aangesproken hebben ze vaak niet geleerd hoe ze moeten leren. Bij Wat leer je me nou?! leren we deze kinderen hoe ze het leren aan moeten pakken. We helpen de kinderen met het aanbrengen van structuur in hun agenda en het maken van een planning voor het huiswerk. We onderzoeken samen wat hun leerstrategie is en hoe ze deze zo optimaal mogelijk kunnen toepassen. Hiervoor maken de leerlingen onder andere gebruik van de lesstof die op het voortgezet onderwijs aangeboden wordt.

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van ongeveer 1 uur met allemaal een ander thema zoals het maken van een mind-map, een leerstijltest, leertechnieken, mind-set en motivatie. Meer informatie vindt u in de brochure Wat leer je me nou?!

Deze groepstraining wordt op onze praktijk in Brunssum gegeven. U kunt uw kind(eren) inschrijven via ons contactformulier of door ons een mail te sturen.