Wie is Ruth?

Hallo,

Mijn naam is Ruth Schippers. Ik woon in Sittard met mijn drie kinderen. Twee grote kanjers, die al een heel eind op weg zijn naar volwassenheid en een kleine held die nog op de basisschool zit.
Sinds 1997 ben ik als leerkracht werkzaam in het basisonderwijs. Ik heb op meerdere scholen mogen werken en alle groepen wel gehad.

In de loop der jaren ben ik mij vooral in de bovenbouw gaan thuis voelen en heb ik me specifiek op twee gebieden verder ontwikkeld, omdat ik daar het meest blij van werd.
Ik heb jaren lang met veel plezier en passie gewerkt als coördinator kunst- en cultuureducatie. Kunst en cultuur een vaste en belangrijke plek in het onderwijs geven, geïntegreerd in het hele curriculum, is altijd mijn stip op de horizon geweest. Kinderen laten groeien van en door mooie ervaringen en hun eigen talenten laten ontdekken is ontzettend waardevol en belangrijk.

Daarmee kom ik bij mijn tweede passie: Het begeleiden van (hoog)begaafde kinderen.

Mijn interesse voor deze groep kinderen werd zo’n 15 jaar geleden voor het eerst gewekt, toen mijn oudste zoon in groep 3 zat, maar daar eigenlijk niet op zijn plek was. In overleg met school, hebben we hem uiteindelijk laten testen en kwam daar uit dat hij hoogbegaafd is. Hiermee vielen voor mij persoonlijk ook heel veel puzzelstukjes op hun plek. Ik kan zeggen dat ik uit eigen en nabije ervaring put als het gaat over versnellen, onderduiken, absoluut onderpresteren, en zelfs uitval. Ik ben me er meer in gaan verdiepen en heb uiteindelijk tijdens mijn opleiding Master SEN, mijn praktijkonderzoek gewijd aan het signaleren van hoogbegaafde onderpresteerders. Ook heb ik jarenlang meegedraaid in de kenniskring HB van ons bestuur en heb meerdere trainingen/workshops van Novilo mogen volgen.
Het werken voor HB kinderen op school is altijd een enorme uitdaging geweest en gebleven. Beleid verankeren én goed uitvoeren is binnen het steeds veranderende werkveld nog steeds heel lastig. Ik hoop, dat ik bij Senzai vanuit een andere invalshoek mijn bijdrage mag gaan leveren en vooral kinderen, maar ook ouders én onderwijsprofessionals verder kan gaan helpen op hun pad.