SenZ training

Onze ‘SenZ’ is een groepstraining voor hoogbegaafde-hoogsensitieve kinderen van 8 tot 12 jaar en wordt op onze praktijk in Brunssum gegeven. De training is gericht op het vergroten van de psychosociale weerbaarheid. Bij psychosociaal gaat het om de samenhang tussen het psychische functioneren (binnenkant) en het functioneren van een kind in interactie met de sociale omgeving (buitenkant). Wanneer de weerbaarheid van een kind hierin niet optimaal is kun je problemen zien in gedrag, op emotioneel vlak en leer- en schoolproblemen.

Kinderen die gevoelig zijn voor de prikkels uit hun omgeving worden hierdoor soms overspoeld en raken overprikkeld. Dit kan zich op verschillende manieren uiten zoals: niet goed kunnen slapen, niet in een drukke ruimte of op een feestje willen zijn, ontwikkelen van angsten en snel emotioneel reageren door te gaan huilen of te ‘ontploffen’.

De Senz training:
Psychosociale weerbaarheidstraining van 10 kinderbijeenkomsten en 1 ouderbijeenkomst.
Voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar.

Aan de kindertraining is een oudercursus van een bijeenkomst gekoppeld. Op deze manier kunnen we u als ouder(s) vertellen wat er in de kindertraining gebeurt en u meer informatie geven over hoogsensitiviteit. We geven u in deze bijeenkomst tips en handvatten om uw kind thuis verder te ondersteunen

In een veilige groep kunnen kinderen op een respectvolle wijze van elkaar leren. Binnen de ‘SenZ’ wordt gewerkt met spel, focussen, lichaamsgerichte-, fantasie- en ontspanningsoefeningen. Op deze manier leren kinderen hun eigen gevoeligheden kennen, hiermee omgaan en deze ook accepteren. Door met andere kinderen ervaringen uit te wisselen en elkaar tips en ideeën te geven leren kinderen niet alleen nieuw gedrag maar ervaren ze ook dat ze niet alleen zijn. Veel hoogbegaafde-hoogsensitieve kinderen hebben het nodig om te snappen waaróm ze iets aan het doen/leren/oefenen zijn. Door uitleg te geven over het doel/nut van oefeningen en verbanden te leggen me het dagelijkse leven van de kinderen, kan het geleerde meer eigen gemaakt worden. Door de (h)erkenning bij anderen gaan ze ervaren dat hun gevoeligheid ook een kracht kan zijn en leren ze deze op een positieve manier in te zetten.

De groepstraining voor hoogbegaafde-hooggevoelige kinderen bestaat uit 10 bijeenkomsten van 1½ uur. De bijeenkomst van de oudercursus zal ook 1½ duren.

U kunt uw kind(eren) inschrijven via ons contactformulier of door ons een mail te sturen.