Voor oudere (hoog)begaafde basisschoolkinderen

10 bijeenkomsten op dinsdag in Brunssum van 13.15 tot 14.45

of

10 bijeenkomsten op vrijdag in Brunssum van 09.00 tot 10.30.

Start: 

2 en 5 april 2024

 

 

Binnen de externe groep kunnen hoogbegaafde kinderen samen met ontwikkelingsgelijken werken aan uitdagende opdrachten. Er zijn 2 verschillende trainingen waar uw kind bij aan kan sluiten. De groep ‘Denktalent’ is voor de jongere basisschoolleerlingen en de groep ‘Braintalent’ voor de oudere basisschoolleerlingen. Vanuit het intakegesprek kijken we bij welke groep uw kind het beste aan kan sluiten.

In de groep wordt steeds in blokken van 10 weken gewerkt. In deze weken wordt via diverse thema’s en opdrachten gewerkt en leren kinderen om samen een uitdagend project op te zetten, uit te voeren en af te ronden. De kinderen volgen over het algemeen 3x een groep waarbij de nadruk steeds meer op de ontwikkeling van hun persoonlijke doelen komt te liggen. In onze folder van Denktalent en Braintalent vindt u meer informatie over deelname aan deze groep.

Leren, denken, groeien en ervaringen opdoen met ontwikkelingsgelijken is ook voor hoogbegaafde kinderen belangrijk. Aangezien 2 á 3 procent van de kinderen hoogbegaafd is blijkt het op school soms lastig te zijn om met andere hoogbegaafde leeftijdsgenootjes samen te kunnen werken, simpelweg omdat deze kinderen er niet zijn. Veel hoogbegaafde kinderen zijn er dan ook aan gewend om zich aan hun klasgenoten aan te passen. Dit is niet altijd wenselijk of prettig voor een kind.

Daarnaast blijkt dat scholen niet altijd aan kunnen sluiten aan de onderwijsbehoefte van deze kinderen. Wanneer een kind weinig of geen werk op zijn eigen niveau aangeboden krijgt leert het geen leer- en aanpak strategieën ontwikkelen, is aan het onderpresteren en kan faalangst worden ontwikkelt.

Het is dus belangrijk dat hoogbegaafde kinderen met ontwikkelingsgelijken op hun eigen niveau uitgedaagd worden.

Binnen de groep geven we de kinderen deze uitdagingen. Doelen van de groep zijn het ontwikkelen van doorzettingsvermogen, creatief naar oplossingen zoeken, ervaring opdoen met frustratie en het ontwikkelen van executieve vaardigheden.

Wij vinden het belangrijk dat de omgeving op de hoogte is van de zaken die de kinderen binnen de groep leren zodat hier op ingesprongen kan worden. De overdracht naar thuis en het liefst ook naar school is dus een onderdeel van de groep. Wanneer dit mogelijk is gaan we met school en ouders in gesprek om de bevindingen uit de groep toe te lichten en gezamenlijk zorg te dragen voor een zo optimaal mogelijke leeromgeving voor ieder individueel kind.

De groep bestaat uit blokken van 10 bijeenkomsten waarbij aan een bepaald thema gewerkt wordt. Kinderen sluiten veelal 3 periodes (1 jaar) aan. Bij iedere periode vindt ook een ouderavond plaats.

De bijeenkomsten vinden plaats op onze praktijklocatie in Brunssum.

U kunt uw kind(eren) inschrijven via ons contactformulier of door ons een mail te sturen. De startdatum van een nieuwe training vindt u onder nieuw(s).

De groep Braintalent vindt onder schooltijd plaats omdat een groot deel van de hoogbegaafde leerlingen de lesstof in minder tijd kan verwerken. Leerlingen uit groep 7 en 8 zijn soms zelfs al klaar met een groot deel van de lesstof van de basisschool. Het is nodig om toestemming van school te krijgen om uw kind onder schooltijd bij deze groep aan te laten sluiten. Wanneer dit nodig is kunnen we contact met school opnemen om een toelichting te geven.