Peuterontmoetings middagen, ieder eerste donderdag van de maand

Peuter ontmoetingsmiddag

Al enige jaren kunnen hoogbegaafde-hoogsensitieve kinderen bij ons deelnemen aan verschillende groepen. De laatste tijd kregen we steeds vaker de vraag of we ook een activiteit konden starten voor peuters. Veel peuters tussen 3 en 4 jaar zijn klaar voor het basisonderwijs, op zoek naar ontwikkelingsgelijken en uitdaging, maar hier is in het basisonderwijs nog geen plaats voor. Voor de jongste kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong bieden we een ontmoetingsmiddag aan.

Een keer per maand zal er een peuter-ontmoetingsmiddag  plaatsvinden van 13u tot 14.30u. Net zoals bij de andere groepen, kunnen de kinderen contact maken met ontwikkelingsgelijken en ideeën met elkaar uitwisselen.

Voor de kinderen kan niets fijner zijn dan wanneer hun ideeën begrepen worden en ook nog eens worden uitgevoerd. Zoals bijvoorbeeld via diverse rollenspellen (poppenhoek, winkeltje spelen, klussen). Naast het spelelement zal er op deze middagen ook veel aandacht besteed worden aan de taalverwerving en -verwerking: het lezen van prentenboeken gekoppeld aan een bepaald thema/emotie/situatie, het zingen van liedjes en diverse visuele en auditieve spelletjes.

Creatieve activiteiten zijn een uitstekend middel om aan verschillende ontwikkelingselementen aandacht te geven. Hierbij wordt het intuïtieve aspect niet vergeten. Iedere bijeenkomst is het uitgangspunt dat de kinderen ‘gevolgd’ worden en dat de activiteiten en spellen die aan bod komen hierop worden aangepast.

Alle kleuters met een vermoedelijk ontwikkelingsvoorsprong (mogelijk jongere zusjes en broertjes van hoogbegaafde kinderen) zijn van harte welkom om zich op te geven en deel te nemen aan deze gezellige en leerzame bijeenkomsten. Middagen die alvast een basis leggen voor het starten op de basisschool.

De eerste bijeenkomst mogen u en uw peuter vrijblijvend aansluiten. Voor volgende bijeenkomsten vragen wij een vergoeding van €15,-