Be Wise

Hoogbegaafde leerlingen die starten in het voortgezet onderwijs kunnen zich hier in onze groepstraining Be Wise op ‘voorbereiden’. Binnen deze groep leren ze tussen ontwikkelingsgelijken vaardigheden die ze in de brugklas nodig hebben. Hierbij gaat het niet alleen om het leren om te leren maar ook hoe je je als brugpieper manifesteert op je nieuwe school.

Veel hoogbegaafde kinderen lopen er op het voortgezet onderwijs tegen aan dat ze een aantal vaardigheden missen. Voor het ontwikkelen van leer- en aanpak strategieën moet een leerling lesstof op voldoende niveau (in de zone van naaste ontwikkeling) krijgen. Helaas hebben lang niet alle hoogbegaafde leerlingen op de basisschool werk gekregen dat voldoende uitdaging bood en hen dus ‘dwong’ om bepaalde strategieën te ontwikkelen. Mede om deze reden lopen hoogbegaafde leerlingen er op het voortgezet onderwijs tegen aan dat ze slecht zijn in het plannen van hun huiswerk, niet kunnen omgaan met een agenda of geen structuur kunnen aanbrengen in de aangeboden lesstof door bijvoorbeeld het maken van samenvattingen.

In de training Be Wise leren we kinderen omgaan met zaken die in het voortgezet onderwijs van ze verwacht worden en kunnen ze ervaringen met andere hoogbegaafden uitwisselen. De leerlingen kunnen met ontwikkelingsgelijken bespreken of ze bijvoorbeeld vertellen dat ze hoogbegaafd zijn of hoe het is om ‘anders’ te zijn.

De training heeft als doel om de kinderen te stimuleren op hun eigen niveau te leren en werken.

Doordat veel hoogbegaafde kinderen binnen het basisonderwijs onvoldoende op hun capaciteiten worden aangesproken hebben ze vaak niet geleerd hoe ze moeten leren. Bij Be Wise leren we deze kinderen hoe ze het leren aan moeten pakken. We helpen de kinderen met het aanbrengen van structuur in hun agenda en het maken van een planning voor het huiswerk. We onderzoeken samen wat hun leerstrategie is en hoe ze deze zo optimaal mogelijk kunnen toepassen. Hiervoor maken we onder andere gebruik van de lesstof die op het voortgezet onderwijs aangeboden wordt en die de kinderen moeten leren voor proefwerken of schriftelijke overhoringen.

De training bestaat uit 5 bijeenkomsten van 1½ uur en 1 terugkombijeenkomst van 1½ uur.
Voor de zomervakantie is er 1 ouderavond gepland om ouders voor te bereiden op wat hun kinderen te wachten staat en hoe ze hun kind kunnen ondersteunen bij de overstap en start op de middelbare school. Vanaf de start van het schooljaar zijn er 5 bijeenkomsten voor de kinderen met 1 terugkomstbijeenkomst enkele weken na beëindiging van de Be Wise. Deze bijeenkomst is na de 1e (of voor sommige leerlingen 2e) proefwerkweek en is er de mogelijkheid om onderwerpen te herhalen en de proefwerkweek te evaluëren.

Deze groepstraining wordt op onze praktijk in Brunssum gegeven. U kunt uw kind(eren) inschrijven via ons contactformulier of door ons een mail te sturen. De startdatum van een nieuwe training vindt u onder nieuw(s).