Voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

10 bijeenkomsten op maandag in Roermond en op donderdag in Brunssum van 9.00 tot 10.30.

Start:

26 augustus 2024 in Roermond

29 augustus 2024 in Brunssum

 

Binnen de groep SPRONGsgeWIJS komen jonge kinderen vanaf ongeveer 4 jaar met een ontwikkelingsvoorsprong samen om gezamenlijk te spelen, leren en ontdekken. In de groep worden uitdagende materialen aangeboden en ervaren de kinderen hoe plezierig spelend leren kan zijn. We zorgen voor verbreding en verdieping van het reguliere onderwijsaanbod en kunnen vanuit observaties van het (spel)gedrag tips en adviezen geven over verder lesaanbod. Binnen de groepsbegeleiding streven we er vooral naar de lerende nieuwsgierigheid van de kinderen vast te houden en verder te ontwikkelen, ook als taken moeilijker zijn.

Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong maken een andere ontwikkeling door dan leeftijdsgenootjes. Ze hebben vaak een enorme ‘honger’ naar kennis, zijn erg nieuwsgierig en zijn op cognitief gebied vaak verder dan andere leerlingen.

Ook op sociaal emotioneel gebied lopen deze kleuters vaak voor op hun groepsgenoten. Hierdoor kan het soms lastig zijn om contacten aan te gaan en missen zij kinderen waarmee ze op hetzelfde niveau kunnen communiceren en spelen.

Kinderen leren sociale vaardigheden van ontwikkelingsgelijken en het is voor de ontwikkeling van een kind dan ook belangrijk dat het zich kan toetsen aan andere kinderen die een zelfde ontwikkeling doormaken of in een zelfde fase zitten. Voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong is dit niet altijd mogelijk omdat ze in hun groep of omgeving geen andere kleuters met een voorsprong tegen komen.

SPRONGsgeWIJS bestaat uit 10 bijeenkomsten van 1½. voor de kinderen en 1 ouderavond. Tijdens de ouderavond wordt informatie gegeven over kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong en hoe je hier als ouder mee om kunt gaan. Ook krijgt u als ouder informatie over wat de kinderen in de groep gedaan hebben.

Om uw kind op te geven voor SPRONGsgeWIJS kunt u een mail sturen of ons contactformulier invullen. We vragen u dan de indicatielijst hoogbegaafdheid in te vullen, hierna zal in een intakegesprek gekeken worden of de groep aansluit bij de behoeften van uw kind.

Aan het eind van het traject zal er een evaluatiegesprek plaats vinden.

Kleuters krijgen veel prikkels te verwerken gedurende de dag. Wij hebben ervoor gekozen om deze groep onder schooltijd te plannen om tegemoet te komen aan de behoefte van deze kinderen, maar hen niet te overvragen. Op deze manier kunnen ze zo optimaal mogelijk van onze bijeenkomsten leren en genieten.

Leerplicht: Kinderen van 4 jaar zijn vrijgesteld en nog niet verplicht onderwijs te volgen. Kinderen van 5 jaar mogen 5 uur per week op school missen, hiervoor hoeft u geen toestemming te vragen. U moet dit wel melden bij de schooldirecteur. Deze vrijstelling is bedoeld om overbelasting van de kleuter te voorkomen. Vanaf 6 jaar is elk kind volledig leerplichtig en heeft u toestemming nodig van de schooldirectie. Wanneer dit nodig is kunnen we contact met school opnemen om een toelichting over deze groep te geven.